Privacybeleid

We zijn blij dat u de EUROMODA Neuss-website hebt bezocht en danken u voor uw interesse. De bescherming van persoonlijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, zoals naam, adres, e-mailadressen.

Verantwoordelijke persoon volgens art. 4 lid. 7 EU Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) is EVG Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Geschäfts- und Freizeitzentren mbH, Anton-Kux-Straße 2, 41460 Neuss, e-mail marketing@euromoda-neuss.de (zie ons impressum).

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

IP-adres; datum en tijd van het verzoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van het verzoek (specifieke pagina); toegangsstatus / HTTP-statuscode; hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval; website waar het verzoek vandaan kwam; browser; besturingssysteem en de interface daarvan; taal en versie van de browsersoftware.

Neem contact op met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail), worden uw gegevens opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

Contactformulier

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen om individueel met u te kunnen communiceren. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit dient om het verzoek en het daaropvolgende antwoord toe te wijzen. Het invoeren van verdere gegevens is optioneel.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Met het contactformulier willen we je in staat stellen om op een ongecompliceerde manier contact met ons op te nemen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt, verwijderd.

Als er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden voor het verzoek verstrekt.

Nieuwsbrief

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. We gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we je na je registratie een e-mail sturen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven, waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de bevoegde persoon.

Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 S. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u uitschrijven. De herroeping kan worden gedaan via een link in de nieuwsbrieven zelf, of door een bericht te sturen naar de bovenstaande contactopties.

Koppelingen naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites (zogenaamde externe links). Als aanbieders zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud in overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen. Links naar inhoud van andere aanbieders moeten worden onderscheiden van deze eigen inhoud. Wij hebben er geen invloed op of de beheerders van andere websites de toepasselijke Europese en nationale wettelijke bepalingen naleven. Raadpleeg de privacyverklaringen op de betreffende website voor meer informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor inhoud van derden die beschikbaar is gemaakt voor gebruik via links en die speciaal is gemarkeerd, en wij nemen hun inhoud niet over als onze eigen inhoud. De aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie.

Gebruik van plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook; Instagram. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer je onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Je kunt de leverancier van de plug-in herkennen aan het merkteken op het vakje boven de beginletter of het logo. We bieden je de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website hebt bezocht. Daarnaast worden de hierboven onder 1. van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven.

Door de plug-in te activeren, worden deze gegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers, in de VS). Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn website af te stemmen op uw behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het weergeven van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en of u daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de aanbieder van de plug-in, worden de gegevens die we verzamelen direct toegewezen aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Als je bijvoorbeeld op de geactiveerde knop klikt en naar de pagina linkt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in je gebruikersaccount en deelt hij deze publiekelijk met je contacten. We raden je aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je zo voorkomt dat je profiel wordt toegewezen bij de aanbieder van de plug-in.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de onderstaande verklaringen over gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen:

Facebook Inc, 1601 S California Ave. Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten;

http://facebook.com/policy.php.

Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94026, Verenigde Staten;

http://instagram.com/legal/privacy/.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens en gegevens die door u zijn verstrekt door Google, een van zijn agenten of derden. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier:

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet worden vervolgens andere gerelateerde diensten geleverd.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

De ontvanger van de gegevens is Google als verwerker. Hiervoor hebben we een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google.

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.

Met behulp van het trackingprogramma Google Analytics kan het gedrag van bezoekers op de website worden beoordeeld en kunnen interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

U hebt het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, evenals het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om uw persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Gebruikte processors

De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de beheerder van deze website de opdracht gekregen om gegevens te verwerken:

LIVE Reclamebureau (Mathias Binder)

Wijzigingen voorbehouden

We behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken en deze verklaring te wijzigen om u beter van dienst te kunnen zijn. aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of om beter aan uw behoeften te voldoen.

Neuss, juli 2023

Neem contact op met

EUROMODA Neuss
Anton-Kux-Str. 2
41460 Neuss
+ 49-2131-169090

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag:
9:00-17:00

Woensdag:
9:00-18:30

Vrijdag:
9:00-15:30

Zondag geopend:
9:00-18:00