Afdruk

Verantwoordelijke inhoudsaanbieder voor deze homepage in de zin van § 5 Telemediengesetz (TMG) is:

EVG Ontwikkelings- en Beheermaatschappij
voor bedrijfs- en vrijetijdscentra m.b.H.
Anton Kux St. 2
41460 Neuss
Duitsland

Telefoon: 02131-1690-0
Fax: 02131-1690-91

E-mail: marketing@euromoda-neuss.de
Internet: www.euromoda-neuss.de
Rechtbank van inschrijving: Rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 31880
Identificatienummer omzetbelasting: DE118705698
Algemeen directeur: Viktoria Luise Greve

Centrummanager: Dipl.-Kfm. Dirk P. Goeldner

Afbeeldingsrechten: © shutterstock.com, © Mathias Binder

Disclaimer/opmerking over externe links:

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg gemaakt. We kunnen echter de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van pagina’s en inhoud niet garanderen. Elke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het aangeboden kennismateriaal, is uitgesloten.

De teksten op deze en andere pagina’s en de vormgeving ervan vallen onder het auteursrecht van de aanbieder van de inhoud of de genoemde personen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. Het downloaden van inhoud voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan.

De aanbieder van inhoud is alleen verantwoordelijk voor inhoud van derden waarnaar wordt verwezen als er positieve kennis van is (d.w.z. ook van illegale of strafbare inhoud) en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen (TMG).

De externe aanbiedingen waarnaar wordt verwezen, zijn dynamische aanbiedingen. Wanneer de link voor het eerst wordt gemaakt, wordt de externe inhoud gecontroleerd om te bepalen of deze aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Volgens de Duitse Telemediawet (TMG) is de aanbieder van inhoud echter niet verplicht om de inhoud waarnaar hij in zijn aanbod verwijst voortdurend te controleren op wijzigingen die een nieuwe verantwoordelijkheid met zich mee kunnen brengen. Alleen als hij vaststelt of door anderen op de hoogte wordt gesteld dat een concrete aanbieding waarnaar hij een link heeft gelegd civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt, zal hij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk voor hem is.
Voor zover inhoud door bezoekers aan deze pagina’s kan worden toegevoegd (bijvoorbeeld in een gastenboek of nieuwsgroep), is de aanbieder van deze homepage niet verantwoordelijk voor deze inhoud van derden. De respectieve auteur is verantwoordelijk. Als schendingen van de toepasselijke wetgeving worden opgemerkt, zal deze inhoud van derden onmiddellijk worden verwijderd.

Hint:

De website wordt gehost door Strato AG. De verkeersgegevens worden daar opgeslagen.

Sommige van de hier getoonde internetpagina’s bevatten materiaal van www.fotolia.de en andere beeld- en tekstbronnen waarvan de auteursrechten beschermd zijn en toebehoren aan de respectieve rechthebbende of domeineigenaar.

Neem contact op met

EUROMODA Neuss
Anton-Kux-Str. 2
41460 Neuss
+ 49-2131-169090

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag:
9:00-17:00

Woensdag:
9:00-18:30

Vrijdag:
9:00-15:30

Zondag geopend:
9:00-18:00